AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina web ha estat creada per Carme Ruscalleda (en endavant, Restaurant Sant Pau) amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i l’acceptació dels termes i condicions que apareixen tot seguit.

Titularitat de la pàgina web

El nom del domini www.ruscalleda.com, està registrat a favor de Restaurant Sant Pau, amb domicili social a c/ Nou, núm. 10, 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona). El telèfon de contacte és el +34 93 760 06 62 i l’adreça de correu electrònic és santpau@ruscalleda.cat

Propietat intel·lectual de la pàgina web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de Restaurant Sant Pau, al qual en correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació.

Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Restaurant Sant Pau. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

Contingut de la pàgina web i enllaços

Restaurant Sant Pau no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la seva pàgina web; el possible mal ús és responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o n’utilitza els continguts. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.ruscalleda.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin a la pàgina web de destinació. En cas que Restaurant Sant Pau tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què es remet des d’aquests enllaços és il·lícita o constitutiva de delicte, o pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

Actualització i modificació de la pàgina web

Restaurant Sant Pau es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense avís previ i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

Indicacions sobre aspectes tècnics

Restaurant Sant Pau no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics no imputables a Restaurant Sant Pau, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Des de Restaurant Sant Pau no es garanteix l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers i, per tant, no es responsabilitza dels perjudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

Tractament de dades de l’usuari

Sense perjudici del que indica cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal està autoritzant expressament Restaurant Sant Pau a fer el tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats que s’indiquen als formularis.

Restaurant Sant Pau incorporarà les dades facilitades per l’usuari a un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. Restaurant Sant Pau no cedirà ni comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició comunicant-ho per escrit a l’adreça postal o de correu electrònic de Restaurant Sant Pau.

Advertiment sobre l’ús de cookies

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de l’opció corresponent al seu programa de navegació. Més informació sobre cookies.

Legislació i jurisdicció aplicable 

Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot el que s’exposa més amunt i ho accepten voluntàriament.